הזמנה אונליין
Deals & News
Reservations: 073-7598842
בידקו זמינות חדרים עכשיו
מלאו את הטופס ובידקו זמינות חדרים טקסט טקסט טקסט טקסט
News and Deals

Nous Contacter

De vraies vacances dans le Nord vous intéressent-elles, dans un environnement urbain et avec un niveau de service et d’hospitalité sans compromis ? Laissez vos coordonnées et nous vous contacterons prochainement.

Notre adresse:

The New Carlton Nahariya Hotel
23 Sderot Ha’gaaton
Nahariya

Renseignements:
073-7598841
04-9823771
sales@carlton-hotel.co.il

Spa:

Renseignements:
073-7598848
04-9927816

Evénements:

Renseignements:
073-7599780

Menu