הזמנה אונליין
Deals & News
Reservations: 073-7598842
בידקו זמינות חדרים עכשיו
מלאו את הטופס ובידקו זמינות חדרים טקסט טקסט טקסט טקסט
News and Deals

La Salle de fitness

Une salle de fitness moderne, spacieuse et dotée de tous les équipements nécessaires est à votre disposition au 7e étage de l’hôtel. L’accès à la salle est gratuit pendant les heures d’ouverture indiquées. La salle est ouverte tous les jours de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00.

Additional facilities at Carlton Nahariya hotel

  • Réservations: 073-7598842

  • Nous contacter:

Menu