הזמנה אונליין
Deals & News
Reservations: 073-7598842
בידקו זמינות חדרים עכשיו
מלאו את הטופס ובידקו זמינות חדרים טקסט טקסט טקסט טקסט
News and Deals

Le Club « La Scalla »

A l’hôtel Carlton, nous faisons la fête jusqu’au petit matin ! Rejoignez-nous au club La Scalla avec son design rétro, ses boissons alcoolisées fines, sa piste de danse, sa superbe musique et ses spectacles en live avec des artistes invités fabuleux. Pendant la saison estivale, vous êtes aussi invité à prendre part aux activités proposées par l’équipe de divertissement de l’hôtel.

Additional facilities at Carlton Nahariya hotel

  • Réservations: 073-7598842

  • Nous contacter:

Menu