הזמנה אונליין
Deals & News
Reservations: 073-7598842
בידקו זמינות חדרים עכשיו
מלאו את הטופס ובידקו זמינות חדרים טקסט טקסט טקסט טקסט
News and Deals

Le Bar du Lobby

Venez prendre un verre avec nous au bar du lobby avec son ambiance rétro et sa musique de fond qui assure une détente absolue. Vous pourrez commander des repas légers (des salades, des pâtes, et des sandwiches) et choisir parmi un assortiment de vins, d’alcools, et de cocktails. Chaque client reçoit à l’arrivée un coupon pour un verre de bienvenu au lobby ! Ouverture : 10h00-23h00.

Additional facilities at Carlton Nahariya hotel

  • Réservations: 073-7598842

  • Nous contacter:

Menu