הזמנה אונליין
Deals & News
Reservations: 073-7598842
בידקו זמינות חדרים עכשיו
מלאו את הטופס ובידקו זמינות חדרים טקסט טקסט טקסט טקסט
News and Deals

Le Restaurant

L’hôtel Carlton Nahariya est fier du niveau culinaire de son restaurant qui fait partie intégrante du séjour unique à l’hôtel. En tant que clients de l’hôtel vous bénéficierez d’une variété de buffets bien garnis aux arômes et aux goûts les plus fins. Au restaurant du Carlton, tout le monde trouve ce qu’il aime manger. Petit Déjeuner : 7h00-10h00 Dîner (été) : Premier service : 19h00-20h30 Deuxième service 20h30-21h15. Dîner (hiver) : Premier service : 18h00-19h00 Deuxième service 19h30-21h15.

Additional facilities at Carlton Nahariya hotel

  • Réservations: 073-7598842

  • Nous contacter:

Menu