הזמנה אונליין
Deals & News
Бронирование: 073-7598842
בידקו זמינות חדרים עכשיו
מלאו את הטופס ובידקו זמינות חדרים טקסט טקסט טקסט טקסט
News and Deals

Carlton Nahariya – Бизнес

Carlton Nahariya Hotel предлагает широкий спектр услуг для бизнес-клиентов, включая бонусы, специальные зоны, особое обслуживание и другое.
Carlton специализируется на предоставлении профессиональных услуг бизнес-клиентам и предлагает для них льготные условия, в том числе специальную годовую цену. Все гости отеля приглашаются в роскошную зону бизнес-лаундж, расположенную на седьмом этаже, где подаются прохладительные и горячие напитки и изысканные закуски. Кроме того, вы получаете приоритет при заказе ранней регистрации или позднего выезда.
Carlton также предлагает удобные офисные услуги, расположенные прямо в отеле, включая: факс, ксерокопия и другие.

Дополнительные удобства в Carlton Nahariya

  • Бронирование Отеля: 073-7598842

  • Контакты

Menu